05/09/2023

Thống kê tình hình khách du lịch trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023

Theo Trung tâm thông tin du lịch thuộc Tổng cục du lịch, tính chung 8 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 7,8 triệu lượt người, xấp xỉ 97,5% mục tiêu đón khách quốc tế của cả năm.

Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch.

(Nguồn: Trung tâm thông tin du lịch - TCDL)